A lélek csöndje – gitáros felolvasóest Ecseren

Idén tavasszal, március 3-án tartottuk meg „A lélek csöndje” című felolvasóestünket Ecseren, a Szent Antal templomban, több rendtársunk részvételével. Ez volt a Kapisztrán Szent János Országjárásunk utolsó állomása, egyben az első olyan felolvasóestünk, amelyen verseink között élőzene szólalt meg, az Ecseri Katolikus Gitáros Énekkar jóvoltából.

Dr. Tanczik Balázs plébános úr üdvözlőbeszédében elsősorban a férfiak figyelmébe ajánlotta verseinket, mivel véleménye szerint azok éppen arról a küldetésünkről szóltak, hogy a Hitet és az Egyházat nem majd valakinek, valamikor kell majd megvédenie, hanem nekünk, itt és most. Balázs atya ezen gondolatai Spányi Antal püspök úr által még Székesfehérváron elmondott gondolatait erősítette meg, miszerint nagyon fontos a tanúságtevő hitvallás, amihez lovagi bátorság kell; ami jellemzi rendünket a Szent István Lovagrendet, és a XXI. század Igaz Lovagjait.

Felolvasóestünk fő mondanivalója Rendünk egyik fő feladatához kapcsolódik, hogy a hitet és a hitben élő embereket meg kell védelmezni. Emellett komoly figyelmet kell fordítanunk az egyre nagyobb teret öltő közönyösség önzés legyőzésére is – ami egyben Örökös Nagymesterünk, Szent László király egyik legjellemzőbb erénye volt.

Nagy örömünkre szolgált, hogy rendkívül szerencsésen alakult a gitáros énekkarral való együttműködésünk: a zenészek nem csak emelték játékukkal a felolvasóest színvonalát, de már a próbák során megérintették és áthatották őket verseink.

A felolvasóest végén Novák György rendtársunk, a Szent István Lovagrend főtitkár mestere mondott köszönetet, hogy a jelenlévő rendtársainkkal együtt részese lehetett az eseménynek, amely számára azért is volt örömteli, mert, mint fogalmazott: templomban, „az Úr teste közvetlen közelségében” zajlott, ezáltal a jelenlét még több odafigyelést igényelt a résztvevőktől. Ezúton mondunk hálás szívvel köszönetet rendtársunk véleményéért, aki szerint verseink nemcsak a magyarságért érzett felelősség tudatot tükrözik vissza, hanem „az Istennel való elmélyült kapcsolatot, ezáltal a Szent István Lovagrend szellemiségét is.

Felolvasóestünk sikerét mi sem jelzi jobban, minthogy április 24-ére az Ecseri Irodalmi Körtől, majd június 20-ára pedig a maglódi Csütörtök Esti Verslábak Irodalmi Műhelytől kaptunk egy-egy meghívást, hogy ott is beszéljünk verseinkről és életünkről, valamint lovagrendi tevékenységünkről.

Varga Balázs CSR és Winkler Márton CSRComments are closed.