Rend Te Deuma a Magyarok Nagyasszonya ünnepén 2022

“Mennyek királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.” (Szent István király, Székesfehérvár, 1038.08.15.)


Október 8-án Magyarok Nagyasszonya ünnepén rendünk Te Deum-i szentmiséjén rendi felajánló imánkat elmondva csatlakoztunk örökös fővédnökünk Szent István király könyörgéséhez, papjaink, országunk és nemzetünk oltalmazásáért, s kértük a Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország főpátrónája közbenjárását.

fotóalbum: https://photos.app.goo.gl/KEbU9dUcAaYzqvkn9Comments are closed.