Kolozsváron, a Házsongárdi temetőben helyezték örök nyugalomra v. Tokay Rozáliát

A koronavírus világzárvány miatt visszafogottan, de számosan kísérték utolsó útjára a kolozsvári Magyar Mozgássérültek Társulatának alapító elnökét, a Magyarok Világszövetsége egyik vezető tisztségviselőjét, v. Tokay Rozáliát.
A római katolikus szertartást László Attila Kolozs-Dobokai főesperes végezte.
A Magyarok Világszövetségének elnöke, a kötelező karanténozás miatt nem tudott a temetésen részt venni.
Búcsúlevelét, amelyet alább közzéteszünk, ifj. Patrubány Miklós olvasta fel.

Végső búcsú Tokay Csöpitől
Gyászoló Család!

Végtisztesség tevő Magyar Közösség!

A világ magyarságát képviselni hivatott Magyarok Világszövetsége megrendülten búcsúzik kiemelkedő tisztségviselőjétől, Tokay Rozáliától, mindnyájunk Csöpijétől, aki a kolozsvári Magyar Mozgássérültek Társulatának megalapításával, a Szent Kamill Otthon és az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthon felépítésével, Bolyai Jánostól kölcsönzött idézettel szólva „a semmiből egy új, más világot teremtett.”
Búcsúzunk a Magyarok Világszövetsége Védnöki Testületünk idén megválasztott tagjától, az MVSZ Elnökségének tizenhat éven keresztül volt tagjától, búcsúzunk a Magyarok Világszövetsége Erdélyi Országos Tanácsának tiszteletbeli elnökétől, korábbi elnökétől.
Tokay Csöpi nem csak az öregek és a leányanyák pártfogója volt. Szerteágazó támogatásából jutott más erdélyi szervezeteknek, jutott más kárpát-medencei országok magyar közösségeinek, és jutott belőle még a vesszőfutásra kényszerített Magyarok Világszövetségének is.
Csöpi munkásságát a legtalálóbban és legtömörebben Védnöki Testületi társa, Borsos Géza, a Magyarok Világszövetsége eljövendő tiszteletbeli elnöke foglalta össze. Idézem:
„Tokay Rozália-Csöpi, kislányként, bérmálása alkalmával Márton Áron püspöknek arra a kérdésére, hogy mit szeretne leginkább tenni az életben, azt felelte, hogy egy templomot szeretne építeni!  Álmát végül is beteljesítette! Sokaknak volt szerencsénk abban a templomban szentmisét hallgatniHitéhez és nemzetéhez való ragaszkodását olyan meggyőződéssel, szuggesztív erővel képviselte és követte, melyhez hasonlót nem találok a mai erdélyi magyar közélet berkeiben! Nem csak a román hatóságok soviniszta indíttatású rosszindulatú zaklatásainak volt kitéve, de a  magyar és magyarországi  politikai szereplők közömbösségnek álcázott gyávaságával, megalkuvó magatartásával is szembe kellett néznie! Csöpi gyenge nő létére állta a sarat! Jottányit sem engedett elveiből! Nem töröltette az általa alapított egyesület nevéből a >Magyar< jelzőt, hisz tudta, amennyiben ezt megtenné, magát az alapítási célt adná fel. >Nem lehet vélt, vagy akár valós anyagi érdekekért elvi célokat feladni<! (…)
Tokay Rozália megtette azt, amit egyetlen erdélyi magyar politikai szervezet sem vállalt fel; nem engedett sem a román soviniszta, minden magyar értéket és kezdeményezést felfalni akaró hatalomnak, sem a „jóindulatú” rábeszélésnek, hanem cselekedett! Egyesületet alapított, vállalkozást indított (használt ruha kereskedelem), majd építkezni kezdett, támogatókat, szövetségeseket keresett, és talált.
Felépítette a Szent Kamill Öregotthont, benne a megígért templommal, majd az Árpád-házi Szent Erzsébet Leányotthont, és ezek kertjében egy Erdély szerte egyedi magyar történelmi szoborparkot!  

A MŰ befejeztetett és működik!” (idézet vége) Amikor megkérdezték Tokay Csöpit, hogy miért vállalta ezt az emberfeletti küzdelmet, így válaszolt:
Talán azért, mert a sérült ember is a magyar nemzet láncszeme…”

Itt, most a Házsongárdi temetőben a MAGYAR NEMZET búcsúzik Tőled, Tokay Csöpi, és köszöni életedet, szolgálatodat!
Hozzátartozóidnak vigasztalódást kívánunk, és erőt Műved folytatásához, amit Neked a sírodból is, és azon is túl, az örök életből is segítened kell…
Nyugodj békében, és az Örök Világosság fényeskedjék Neked!

Budapest-Kolozsvár, 2020. december 2-án

Patrubány Miklós,
a Magyarok Világszövetségének elnökeComments are closed.