Szent István zarándoklat Erdély 2018.

A 2018. augusztusi zarándoklatunk első állomása a fóti Szeplőtelen fogantatás temploma volt,
ahol Főtisztelendő Sebők Sándor atya, megáldotta az ereklyésített kardmásolatot és a zarándokútra készülőket. Majd néhány rendtársunkkal és vendékkel, egy rövid ünnepséget tartottunk a fóti Pannon Majorban.
Zarándoklatunk ez alkalommal Keleti irányba indult és első állomása a nagyváradi Szent László plébánia volt. A szentmisén Majoros Attila rendtárunkkal együtt vettünk részt.
Következő állomásunk Kisbács! A szentmisét Ft. Msgr. Jakab Gábor pápai káplán, szentszéki tanácsos celebrálta.
Zarándoklatunk következő állomása a szentegyházi Szent András apostol plébánia.
Vendéglátónk Ft. Koncsag László plébános volt, valamint a helyi huszárezred két tagja.
Következő állomásunk Csíkszentkirály, vendéglátónk Ft. Msgr. Csató Béla, plébános, pápai káplán, tb. kanonok volt. Itt némi kellemetlenséget okozott, hogy a helyi polgármester az egyházi ünneppel párhuzamosan, plébános Úrral nem egyeztetve, világi ünnepségsorozatot indított. ( elmondása szerint nem egyedi eset) Ennek ellenére, ez esetben a vártnál többen jelentek meg a szentmisén.
Majd következő állomásunkon, Kászonaltíz piciny kápolnájában Nagytisztelendő Vass Zoltán-István főesperes tartott szentmisét és mutathattuk be az ereklyésített kardmásolatot egy rendkívül hálás gyülekezet előtt.
Augusztus 19. vasárnapja gazdagon bővelkedett programokban. Ezen a napon, Madéfalván jártunk.
Mindazok mellett, hogy részt vettünk a Szent Anna kápolnában tartott ünnepi szentmisén, melyet Tisztelendő Bartalus Zoltán-Jakab lelkész celebrált teltház előtt, meglátogattuk a madéfalvi veszedelem emlékére állított emlékművet is. Majd 12.30 tól reszt vettünk Hargitafürdői Szent István templom búcsúján. Házigazdánk Bátor Botond pálos szerzetes. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Urbán Erik ferences atya, csíksomlyói kegyhelyigazgató volt. Itt a hívők rendkívül népes táborának mondhattuk el gondolatainkat és mutathattuk be az ereklyésített kardmásolatot a szintén jelenlévő Szentkorona másolat társaságában.
Majd ugyan ezen a napon visszatérve Madéfalvára, az éppen a Szent Anna kápolnában tartott esküvőn járulhatott az ereklye elé egy teljes násznép és egy ifjú pár, közös életük első pár lépése után.
Még szintén Madéfalva! Jézus Szíve plébánia 19. órás ünnepi szentmise! Ahogy délelőtt, itt is teltházzal ünnepeltük Szent István királyt. A szentmisét itt szintén T. Bartalus Zoltán-Jakab lelkész tartotta. Megjegyezném, hogy Madéfalván a szentmiséken az ifjúság nagy számban van jelen.
Augusztus 20. án a Gyimesközéplok-hidegségi Szent István plébánia búcsúján vettünk részt. Házigazdánk Ft. Szilveszter Imre-Gábor szentszéki tanácsos, címzetes esperes. Az ünnepi szentmisén nagy örömünkre, zarándoklatunkhoz csatlakozott Váta Enikő rendtársunk is.
Természetesen a lehetőségeinknek megfelelően zarándoklatunk útvonalához közel eső ikonikus helyeket is felkerestük, úgy, mint, Nyergestető, Farkaslaka – Tamási Áron nyughelye, Rákóczi vár az ezer éves határon, és a Madéfalvi veszedelem emlékhelye, valamint a Hargitafürdői hármas kereszt.
Idei zarándoklatunk sikeresen befejeződött!

Christus vincit!
Hodruszky Róbert CSR.
Tasnádi Gábor CSR.

unnamed

[metaslider id=”6471″]

unnamed

Ezt az emléktáblát a Nyergestetőn találtuk! Már nem először láttam – korábban azonban nem ismertem a szerzőt!

 Comments are closed.