Virágvasárnap-2022

” Jézus bevonul Jeruzsálembe
Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bétfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik: Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám! Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által: „Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, aki alázatos, és szamárháton ül, igavonó állat csikóján. A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik: odavezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruháikat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felsőruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! “
– Rendünk tagjai a Csibészek cserkész csapat tagjaival kiegészülve kordont álltunk a Szent István Bazilika főbejárata előtt a barkaszentelés helyszínén. A virágvasárnapi szentmisét Mohos Gábor püspök Úr, a Bazilika plébánosa celebrálta.
Fotóalbum: https://photos.app.goo.gl/scfwhgFaDxYNNyYc8
2022.04.11Comments are closed.