Advent a Hargita árnyékában

Fotóalbum: https://photos.app.goo.gl/afDzV67rZ3ueg18t8

Czikó László plébános meghívásának eleget téve Nagy G. Emmanuel érsekújvári rendtársunk adventi triduumot tartott a ma már Csíkszeredához tartozó Csíktaplocán 2023. december 12-13-14-én. A lelkigyakorlatos beszédek a szentmisékbe ágyazva hangzottak el. A résztvevők adventi készületének sikeres voltát fémjelezte, hogy a szentáldozás csaknem 10 percig tartott annak ellenére, hogy egyszerre négyen szolgáltatták ki a szentséget.
Emmanuel atyát az útra elkísérte Hock Gyula domonyvölgyi rendtársunk is, aki a triduum zárónapján előadást tartott rendünk történetéről és célkitűzéseiről. Az előadást követően a lovagrend pénzadományt nyújtott át az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok hargitafürdői kolostora részére, amelyet P. Balla Barnabás atya vett át.
Az út során a csíktaplocai plébánia és a hargitafürdői pálos kolostor vendégszeretetét élvezték. Örömteli volt számukra újra átélni, hogy az Egyházban mennyire nincs Trianon: az érsekújvári, a domonyvölgyi és a csíktaplocai egymásnak töretlenül honfitársai, hisz valamennyien mindenféle megkülönböztetés nélkül ugyanazon Mária Országának polgárai.
Hazafelé Szamosújváron látogatást tettek a somkeréki református gyülekezet lelkipásztoránál, Felszegi Imre tiszteletesnél és családjánál. A Rend e gyülekezetet is támogatta adománnyal, és – az ördög legnagyobb bánatára – a tiszteletes úr hajlékának falán szépen sorjáztak a Mária-kegyképek…
Szent István LovagrendComments are closed.