Szent István Zarándoklat / SZIZ

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat

Üdvözlöm a Látogatót!

Zarándoklat egy Nemzetért!

Szent István Zarándoklat létrehozásának gondolata a 2004. december 5-i népsSzent István Lovagzavazás sajnálatos végeredménye után született. Akkor határoztam úgy, hogy államalapító királyunk nemzetösszetartó szellemét egy Szent István királyhoz kapcsolódó ereklyén keresztül évről évre körbeviszem a Kárpát-medencében. Hagyományosan a gödöllői Monarchia Lovas-központban tartandó rendezvényt követően indulunk zarándokutunkra barátaimmal, Szent István zarándoklat néven. Szent István kardjának másolatát 2005.-ben készíttettem el és első utunkon, felvidéki települések érintésével a prágai Szt. Vitus  Székesegyházba vittük barátommal, Tasnádi Gáborral. A kardot az eredetivel összeérintettem és így „hazahoztuk” a nemzeti összetartozás, és kereszténység, Szent István-i gondolatát.
Az érintéses kardereklye a zarándoklatok után a budapesti Szent István Bazilika kincstárában a Szent István Lovagrend őrzésében látható. Zarándokútjainkon a nemzet építésének, összefogásának, keresztényi vallásunk megalapításának és már több mint ezer éven keresztül történő megőrzésének egyik eszközét és szimbólumát visszük.  Bemutatásával hitünket, szeretetünket, népünk összetartozását és egymásra utaltságát, a jövőbe vetett reménységet igyekszünk megerősíteni.

 

buzitaHitet és szeretetet viszek minden magyartól minden magyarnak szerte a Kárpát-medencében. Hitében erősítek minden magyart határon belül és kívül. Egy hangot viszek egy kiáltást, hogy belerezdülj
ön a Kárpátok koszorúja, ez a nép nem szolgált rá az elmúlásra. Köszönetet viszek mindenkinek kik e csodálatos nyelvet, és kultúrát mind máig őrizték a roppant elnyomás dacára.  Szent István nemzetösszetartó szellemét viszem, hogy erőt merítsen belőle mindenki, önmaga és nemzete javára.

Hodruszky Róbert Csr.
alapító szervező
www.sziz.hu

Zarándokok:
 Tasnádi Gábor Csr.
 ifj. Tasnádi Gábor Csr.
 Geiger Nóra Csr.
 Hodruszky Róbert Csr.

null

nullComments are closed.