De nobis

Oldal információ!
Bemutatkozás, rövid információ a Lovagrendről. Flag_of_Italy.svg_ Flag_of_Germany.svg_ Flag_of_the_United_Kingdom.svg_

Nemzetünk felajánlása a Magyarok Nagyasszonya oltalmába
(Mátraverebély, 2015. szeptember 05.)

„Mint oly sok zarándok évszázadokon át, / mi is leborulunk előtted, ó Anyánk, / és rád tekintünk Mária, / Magyarok Nagyasszonya, / aki egykor elfogadtad Szent István koronáját, / és aki néped körében / ma is a tiszta szeretet példája vagy! Hozzád könyörgünk Krisztusnak Szent Anyja! / Segítő jobboddal támogasd korunk emberét, / hogy képes legyen megtisztulni / a történelem útjának porától: / a gőgtől, / a kicsinyességtől / és a gyűlölettől, / amely minden szembenállás forrása. / Anyai figyelmességeddel kormányozd szívünket, / elménket és akaratunkat, / hogy őszintén belássuk, / mikor és hol vétettünk embertársunk ellen; / és bátoríts bennünket, / hogy kimondhassuk a bocsánatkérés / és a megbocsátás szavát! / Esd ki a Lélek megújító erejét nemzetünknek, / őrködj családjaink békéje, / ifjúságunk jövője, / papjaink, szerzeteseink hűsége felett!

Fájdalmas Anyánk! / Szerető gondoskodásoddal gyógyítsd be sebeinket! / Ölelj szívedre minden gyenge, / kisemmizett, / megalázott / és jogtalanságot szenvedő embert! / Az Egyház tagjaiban pedig / őrizd meg azt a nyitottságot, / amely képes megrendülni mások szenvedése láttán, / és tud úgy szeretni, / miként azt Fiad tette.

Mátraverebély–Szentkúti Szűzanya, / zarándok néped oltalmazója! / Fakassz életünkben ma is új forrást, / amelynek éltető kegyelme / enyhíti a szegények nyomorát (vö. Iz 55,1), / valamint új és megtisztult utakat nyit / a szomszédos népek / és az egymás iránti szolidaritásban./

Szűz Mária, / Magyarok Nagyasszonya / fogadd el imánkat, / felajánlásunkat, / és mutasd meg nekünk Krisztust, / reményünk egyetlen alapját / aki utunk / életünk/ és igazságunk./ Ámen.”

unnamed

Bulla
(idézet)

“Urbanus episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Nicolao magistro Domus Hospitalis Sancti Stephani Regis, site Strigonii, eiusque fratribus tam praesentibus quam futuris, regularem vitam professis. In perpetuum.”

“Orbán Püspök Isten szolgáinak szolgája, szeretett fiainknak; Miklósnak Szent István Király Esztergomi Ispotályos Háza magiszterének és a testvéreknek, mind a jelenlegieknek, mind a jövõbelieknek, akik regula szerint élnek. Mindörökre.
Határozat (III. Sándor pápa eredeti bullájára visszautalva, amely a jeruzsálemi házhoz rendelve ismerte el a Cruciferi Sancti Stephani Regist)

Ezért kedves fiaim az Úrban, jogos kérelmeteket kegyesen jóváhagyjuk és Házatokat, melyben Istenéi vagytok a szegények szolgálatára rendelve  a mi elődünk boldog emlékű Sándor pápa példája alapján  Szent Péter és a Mi oltalmunkba fogadjuk és a jelen iratunkban e kiváltságban részesítjük.”
“Jeruzsálem 1187”Comments are closed.