In memoriam Lengyel Alfonz CSR

Újabb lovagtársunk távozott el az élők sorából, és tért meg a mennyei Atyához.

Nyugodjál békében Fonzi testvérünk!Fonzi

Gyászjelentésicon_pdf

A Szent István Lovagrend tagjává 1997-ben fogadott lovagtársunk temetésére 2016. május 17-én, 11 órakor került sor.  A vallási szertartást dr. Keresztes Szilárd, görögkatolikus püspök tartotta a Fiumei úti Nemzeti Sírkert ravatalozójában. Sírhelyét az ’56-os szabadságharcosok és politikai foglyok 21-es parcellájában szentelte meg a püspök úr. A Honvédelmi Minisztérium díszkatonai temetést rendelt el a helyszínen.
Honvédelmi Minisztérium 1 icon_pdf       Honvédelmi Minisztérium 2 icon_pdf

A Lovagrend több tagú delegációval vett részt a temetésen. Nagymesterünk, búcsúztató szavai után, az urna részére kialakított helyen egy szál fehér rózsát és kicsinyke kődarabot (kettős kereszttel és a Szent István Lovagrend felirattal) helyezett el.

Dr. Lengyel Alfonz Gödöllőn született, 1921. október 21-én. A miskolci iskolai évek után a Ludovika Akadémiát 1944-ben végezte, majd a Solt-i hídfőben súlyosan megsebesült. 1948-ban jogi abszolutóriumot kapott, de nem engedték doktorálni, 1973-ban angol barátai javaslatára Londonban, jogi Díszdoktorátust kapott.
Mindszenty kardinális segítségével bekerült a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumba, ahol falumúzeumokat szervezett. Amikor 1950 novemberében az ÁVH letartóztatta, az egyik vád épp ez volt ellene. Összeesküvéssel is vádolták három évet töltött el magánzárkán és három évet dolgozott mint vájár rab bányákban.

1956-os forradalom idején részt vett a Rádió körüli harcokban az ACTIO CATHOLIKA ujjászervezésén dolgozott. Megalapították a Keresztény Világnézetű Magyar Politikai Foglyok Szövetségét. Az okmányt Amerikába is magával vitte és itt alakuló Volt Magyar Politikai Foglyok Világszövetségével fuzionált, melynek később elnöke lett.
Obituary for Dr. Alfonz Lengyel icon_pdf
1957 januárban érkezett Amerikába sírásónak és iskola takarítónak állt először San Josében. De 9 hónap múlva már egyetemre jár és művészettörténész szakon tanult, majd a Párizsban a Sorbonne-on doktorál és muzeológiai tanulmányokat végzett.
Tanított Párizsban, Heidelbergben, Kínában és Amerika különböző egyetemein, s több Akadémia tagja.

Mint régész 1968-ban, a Smithsonian Institutions képviselőjeként, a késő római kor egyik fővárosában, Sirmiumban ásatást vezetett, majd a Siena környéki etruszk és a Karthágói ásatásokat vezette.
Szőlővessződségeim Dobos Marianne beszélgetése Lengyel Alfonzzal icon_pdf

1980-ban egy amerikai oktatásügyi küldöttség tagjaként Kínába ment, ahol a Fudan Egyetemen segített megalapítani a Muzeológiai Intézetet. Xi’an Jiaotong Egyetemen egyetemi tanári rangot kapott és ott is régészeti iskolát alapít, s azóta minden nyáron speciális szemináriumot tart és ásatásokat vezet Kínában.

Ázsiában csak három magyarnak van emléktáblája (Kőrössy Csoma Sándor, Sir. Stein Aurel), ill. Lengyel Alfonz, akinek Kínában a Jing Di császárról elnevezett múzeum falán egy nagy réztáblán van megörökítve az általa alapított Kínai-Amerikai Régészeti Intézet.

Az ő vezetése alatt ásták ki Han Császár Jing Di sírját őrző terrakotta katonákat. (A császár i.e. 141-ben halt meg)

Sarasotában a Ringling Museum of Art Ázsia részlegének a képviselője volt.

A szavak helyett beszéljenek inkább a róla szóló ismertetők, interjúk, kinevezési – és rehabilitációs iratok ill. méltatások.

Adj Uram örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék Neki. Nyugodjon békében, az örök életben.
Ámen
Nagymesteri búcsúztató 
icon_pdf

http://magyaridok.hu/lugas/osszetort-madonna-359767/

http://www.szenti.com/lengyel.shtml

 http://mkdsz.hu/content/view/16297/210/

http://www.freedomfighter56.com/pdf/DrLengyelAlfonz_M.pdf

 


unnamed

[metaslider id=2649]

 Comments are closed.