Rendi avatás Szent László napján!

Szent László napján (2020. 06.27.) a Szent István Bazilika altemplomában három Testvérünket avattuk.
Hajdú László atya lovagi, Gonczlik Ákos tagi, Karácsonyi Lóránd tagi fogadalmat tettek.
Az avatás előtti szentmisét celebrálta, és a fogadalmakat fogadta, Kiss Róbert atya, Rendünk egyházügyi követe. Koncelebrált és a fogadalmakat fogadta, Orcsik Károly atya, Rendünk délvidéki lovagparancsnoka.
Róbert atya szentbeszédében kiemelte – „Népünk minden idők folyamán a legnagyobb büszkeséggel, Szent László nevének hallatára dobbant meg. A pannóniai jámborság benne látta vitézi arculatának leghívebb megtestesítőjét.  Szent László lett a veszélyeket legyőző szent – a vitézeket bátorító patrónus. Harci sikerei, de különösen jellemének példamutató tulajdonságai, szilárdsága, következetessége, a királyi szolgálatban megmutatkozó egész népére kisugárzó ereje, életszentsége tette őt naggyá. Keresztény és nemzetivé váló hagyományokat teremtett, mindent saját élete és egyénisége példájával erősítve.”

Szent László, Krisztusba vetett hitből élt, és családját is erre nevelte.
Aki Krisztushoz köti életét, az megtalálja jövőjét, az örök életet.
Nekünk is bátran meg kell vallani hitünket életünkkel, kiváltképpen ma, amikor az a korszellemmel ellentétben áll. Krisztus örömhíre ugyanis örök érvényű és változatlan.
Legyen mindannyiunk számára, de a mai szent napon kiváltképpen az újonnan fogadalmat tévők számára, Rendünk Örökös Nagymestere Szent László a Lovagkirály életútja példaértékű, és irányt mutató.

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat! 

unnamed

[metaslider id=”10227″]Comments are closed.