A Szent István Lovagrend adománygyűjtése a felvidéki vándorbölcső program támogatására

A Szent István Lovagrend adománygyűjtése a felvidéki vándorbölcső program támogatására

A vándorbölcső program a Három Királyfi Három Királylány mozgalom keretei között indult útjára 2009-ben. Az újszülöttek gondozásához szükséges ajándékokkal telített bölcső, amely a készítő asztalosmester szándéka szerint a gyermek ajándék mivoltát hangsúlyozza, amellett, hogy segítséget jelent az érintett családoknak, azt is kifejezésre juttatja, hogy a társadalom,
amelyben élnek, értékeli a gyermekvállalás melletti döntésüket. Az indulás óta több bölcső készült és járja a Kárpát-medencét, így a Felvidéket is. A támogatás az anyagi segítségen túl a magyar közösséghez tartozást és identitást is erősíti.
Egy-egy bölcső addig marad a megajándékozott családnál, amíg a gyermek kinövi, ez általában öt-hat hónapot jelent, utána visszakerül a szervezőkhöz, akik új családot keresnek hozzá. A Szent István Lovagrend a felvidéki vándorbölcső programhoz csatlakozva adománygyűjtést indít, melyhez magánszemélyek és cégek felajánlásait is szívesen fogadjuk. A felajánlott összeget a következő számlaszámra utalhatják a megjegyzés rovatban a “Vándorbölcső” szöveg feltüntetésével:
HUF 10700347-69188639-51100005
HU64107003476918863951100005 az IBAN forma
EUR 10700347-69188639-50000005
HU22107003476918863950000005 az IBAN forma
SWIFT (vagy BIC) kód: CIBHHUHB
(A Szent István Lovagrend a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi személye, amely a 2011.
évi CCVI. Tv. 10. § és 12. § (1) bekezdés alapján jogi személy. A Lovagrendet az Emberi
Erőforrások Minisztériuma 00001/2012-046 sz. alatt vette nyilvántartásba. (A bevett egyházak
nyilvántartása elérhető: egyhaz.emmi.gov.hu.) A Lovagrend működésére, tevékenységére
vonatkozó információkat a következő honlapon olvashat:
http://stefanitalovagrend.communio.hu/
A felvidéki vándorbölcsőről készült tudósítást a következő linken találják:
https://www.youtube.com/watch?v=vruHaxFtJHc

Vándorbölcső

 Comments are closed.