Belépés a Rendbe

1) A jelöltséget kérelmező férfi vagy nő a következő okmányokat kell, hogy csatolja az indokait, céljait is tartalmazókereszt nagy 1 írásbeli kérelméhez:

– a személyi adatait, életútját, szakmai és hitéleti tevékenységét tartalmazó önéletrajzát,
– keresztény anyakönyvi okmányai (keresztlevél, esetleg házasságkötés stb.) másolatát, ha fellelhető,
– keresztény anyakönyvi okmányok hiánya (megsemmisült stb.) esetén e tárgykörben plébániája, gyülekezete papjának igazolását, esetleg más, azonos erejű igazolást,
– olyan pap vagy lelkész címét, akitől a Rend a jelentkező életvitelét, egyházi státuszát illetően érdemi, írásbeli véleményt kérhet;
– az Alapokmány előírásai szerinti javaslatot.
2) Saját belátása szerint a jelölt még csatolhat általa szükségesnek vélt anyagokat.

3) A Lovagrend Nagytanácsa, Nagymestere illetve a Rendi Nagykáptalan kérheti a jelölttől további okmányok bemutatását illetve írásbeli vagy szóbeli nyilatkozat megtételét.
4) A rendi tagsághoz, lovaggá illetve mesterré avatáshoz, lovagparancsnoki, megbízotti, nagytanács-tagi vagy végső soron nagymesteri kinevezéshez a Lovagrend az előírások szerint az érintett személytől a ceremóniális előírásokkal is összhangban lévô, a lovaggá, mesterré avatást kérő illetve a lovagparancsnoki, megbízotti, (mesteri) nagytanács-tagi illetve nagymesteri megbízatást elfogadó nyilatkozatokat kéri, mint kötelezően szükséges okmányokat. Ezen esetekben a részleteket illetően a ceremóniális előírások a mérvadók. Azonban a Lovagrend külön okmányokat illetve nyilatkozatokat is kérhet felmerült problémák tisztázása céljából vagy egyéb okból.Comments are closed.