Rövid információ

Bemutatkozás, rövid információ a Lovagrendről. Flag_of_Italy.svg_ Flag_of_Germany.svg_ Flag_of_the_United_Kingdom.svg_

Cruciferi  Sancti  Stephani  Regis
 azaz
SZENT ISTVÁN LOVAGREND

A Kr.u. első ezredforduló, az új évezred kezdete a Szent Földön keresztényüldözést, templomaink lerombolását hozta. Ez a nehéz időszak 1017-ben a szabad vallásgyakorlás biztosításával ért véget, s ekkor kezdődött meg a keresztények visszatérése, a templomok újjáépítése. Ez az idő a keresztény lovagrendek kialakulásának a kezdete: az 1020-as években létesül Keresztelő Szent János tiszteletére Jeruzsálemben zarándokház és ispotály, amelyikből a XII. század közepére a Máltai (Johannita) Lovagrend nő ki; 1027-től kezdődik a Szent Sír templom újjáépítése és körülötte kialakul az 1100-as évek közepére a Szent Sír Lovagrend; és ugyancsak 1017-től létesít Szent István magyar király zarándokházakat Jeruzsálemtől Rómáig, amelyekből 1150 és 1160 között megalakul a Cruciferi Sancti Stephani Regis. Mint minden keresztény lovagrend, a Szent István Lovagrend is közvetlenül a pápától függött. A Stefaniták a Szent Föld végleges elvesztése után magyarországi (esztergomi) központtal működtek tovább, majd a hosszú török háborúban történetük hosszabb időre megszakadt.

A magyar keresztény lovagi eszme a szuverén és keresztény magyar állam megalakulásától fontos eleme, s szervezeti alapjait az ispotályos és zarándok házak létesítésével Szent István király személyesen alakította ki. E művet építette tovább Szent László, a Lovagkirály, és tette teljessé II. Géza király a Cruciferi Sancti Stephani Regis lovagrend megalakulása segítésével a XII. század közepén. Eközben a többi keresztény lovagrend – Máltaiak, Szent Sír lovagok stb. – működését is segítették uralkodóink hazánkban. Éppen ezért a XX. század végén, a reménytkeltő megújulás idején egyrészről a Máltai és Szent Sír lovagrendek felújították tevékenységüket hazánkban, míg másrészről – hosszabb előkészítő munka után – dr. Paskai László bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek 1993. augusztus 20-án egyházi magántársulatként engedélyezte a Szent István Lovagrend működését.

A Cruciferi Sancti Regis a Katolikus Egyház jogrendjében tevékenykedik, egyházi jogi személy, s ezen keresztül világi jogi személyisége is van. Egyházi főhatósága az esztergom-budapesti érsek, aki egyben a Lovagrend Fővédnöke is. A Lovagrend anyaországa Magyarország, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye. A Lovagrendnek katolikus és protestáns osztálya van, s a katolikus keresztényeken kívül tagja lehet kálvinista (református) vagy luteránus (evangélikus) keresztény is. A Lovagrend legfelsőbb vezetője katolikus. A Lovagrendbe önkéntes döntés alapján felvételét kérheti a feltételeknek megfelelő minden keresztény férfi és nő. A stefaniták egyformán nagy erénynek ismerik el az önmegtartóztató életet és a keresztény házasságot.

A Lovagrend alapvető célja Isten Dicsőségének előmozdítása tagjai életén keresztül, a Hitnek és az egyetemes kereszténységnek, valamint a magyarságnak tett szolgálattal és felebaráti segítségnyújtással. Ezért terjeszti és erősíti a szeretet és a testvériség erényeit, gyakorolja az irgalmasság cselekedeteit, különösen a betegek, a vándorok, a zarándokok, a menekültek, a bujdosók, a száműzöttek, az elhagyottak, a szegények segítésével és megerősítve Istenbe vetett hitüket. Fontos feladata a rendkívüli csapások és a háborúk áldozatainak a megsegítése.

A Lovagrend sajátos feladata a keresztény hit és erkölcs alapjain állva szolgálni a magyar nemzet érdekeit, ápolni a történelmi tradíciót és különös figyelemmel fordulni a Magyarország mai határain kívül – különösen is a Kárpát-medencében – élő magyarok felé.

A Lovagrendnek jelenleg három Csoportja van, egy Erdélyben, egy Felvidéken és egy az USA-ban.

A Lovagrend céljai elérése érdekében adományokat gyűjt és elfogad, szellemieket és anyagiakat működtet a Hit szolgálatából és a lovagi erények gyakorlásából fakadó követelmények feltétlen érvényesülésének alárendelve.

E célok eléréséhez kéri a Cruciferi Sancti Stephani Regis minden áldozatos lélek adományát, segítő közreműködését.

Jelenleg a Rend fő tevékenységi területei a mai határainkon kívül élő magyarok különösen fontos segítésén túlmenően a vakok, látássérültek, továbbá az ifjúság oktatásának és nevelésének megsegítése, mindezt intézményeik (vakvezető kutya-képző iskola, illetve óvodák, iskolák, kollégiumok) támogatásával. Természetesen minden segítség kérést meghallgatunk, beleértve a rendkívüli helyzetekben cselekvést is, s ha módunk van rá, segítünk. Az inség nagy, a rászoruló sok, viszont az adományok kevesek, s így a lehetőségeink is korlátozottak. Nagyon nagy szükség van minden jóakaratú és munkánkat adománnyal támogatni képes ember, intézmény és cég segítő közreműködésére.

A Szent István Lovagrend (központ) adatai:

Címe:  H-1023, BUDAPEST, Frankel Leó út 54. Hungary

Címtemploma: a budapesti Szent István Bazilika és a Szent Jobb Kápolna.

számlaszám: HUF (Ft)

CIB Bank 10700347-69188639-51100005

Honlap: http://stefanitalovagrend.communio.hu//Comments are closed.